روش های آبيارى
,

روش های آبيارى نوین

در اين روزها، با توجه به بحران كم آبى در كشور و همچنين قرار گرفتن كشور در ناحيه‌ى گرم و خشک، آبيارى زمين‌هاى كشاورزى بايد با روش های آبيارى نوين و متناسب با اين شرايط انجام گيرد تا محصولات از آب كافى بهره مند شده و از هدر رفتن آن نيز جلوگيرى شود. طيق آ…
آبیاری
,

آبیاری و انواع آن

امروزه صنعت كشاورزى در ايران و ساير نقاط جهان از اهميت خاصى برخوردار است زيرا حجم وسيعى از نيازهاى مردم را برطرف مى‌كند و از طرفى نيز نقش موثرى در اقتصاد كشور دارد. تمامى اين محصولات براى رشد و بقاء به آب و آبیاری نياز دارند و به دليل اينكه …